Dzieci wykazują ogromną żądzę wiedzy, ciekawość świata, która jest motorem ich rozwoju. Odkrywają one świat, zagłębiają się w zagadki życia i badają fenomeny swojego otoczenia. Mali Odkrywcy potrzebują konkretnego kontaktu z przedmiotami. Chcą poznawać swoje środowisko dzięki realnym przeżyciom. Wszelkie takie działania prowadzą do nowych doznań i nowej wiedzy.

Dla Małego Odkrywcy każdy dzień to wyzwanie a naszym zadaniem jest w sposób odpowiedzialny, profesjonalny i przyjazny, pomagać mu w wypełnianiu jego codziennej misji Przedszkolaka, w rozwoju jego pasji i spełnianiu marzeń

Jesteśmy pierwszą placówką oświatową na Osiedlu Strzeszyna Greckiego i Literackiego. Zaczynaliśmy w 2008r. jako Pracownia dla Dzieci. W 2009r uzyskaliśmy wpis do ewidencji placówek niepublicznych Miasta Poznania pod numerem 17/2009. Od tego czasu nadzór nad nami sprawuje Kuratorium Oświaty w Poznaniu i jesteśmy pełnoprawnym przedszkolem.

Dzieci rozwijają się, bawią i uczą w małych 14-osobowych grupach. Co pozwala nam na poznanie indywidualnych cech każdego dziecka a Rodzicom przekazywanie szczegółowych informacji z każdego dnia.

Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana i doświadczona kadra. Nasze Motylki i Pszczółki mają aż po 2 nauczycielki.

Pierwsi absolwenci poszli w 2009 do pierwszej klasy jako 6-latki i od tego czasu naszymi absolwentami są doskonale radzący sobie pierwszoklasiści.

Dbamy o zrównoważony rozwój (intelektualny, emocjonalny, społeczny i fizyczny) Twojego dziecka poprzez stosowanie takich metod jak: metoda Marii Montessori, Dobrego Startu, metody analityczno – syntetyczne.

Organizujemy aktywności poza siedzibą przedszkola: wycieczki, spacery, wizyty studyjne, zabawy na świeżym powietrzu. Plac zabaw o powierzchni 220m2 posiada specjalnie wydzieloną część huśtawkową w celu większego bezpieczeństwa biegających dzieci.

W naszych zajęciach uczestniczą przedstawiciele różnych zawodów – policjanci, strażacy, pielęgniarki, by wiedza przekazywana Twojemu dziecku była zawsze aktualna i potwierdzona autorytetem.

Każda grupa realizuje osobny program edukacyjny specjalnie dostosowany do wieku, umiejętności manualnych, intelektualnych i motorycznych.


Naszą misją jest dbanie, by Kraina Marzeń Twojego dziecka zdrowo i szczęśliwie rosła wraz z nim!
Copyright Nazwa.pl